TARIEVEN 

* Vergoeding ook mogelijk om aan te vragen bij de werkgever in het kader van het verzuim herstelplan. 

Soms is het raadzaam recept 1 te combineren met recept 2 of 3 voor het herstel van de klachten.

Wandelogie ...