TIPS OM MENTAAL WEERBAARDER TE WORDEN.

06-09-2022

Iedere werknemer heeft wel eens te maken met tegenslag. Een mislukt project of problemen thuis. Veerkrachtige medewerkers kunnen deze tegenslagen makkelijk opvangen, zij zijn mentaal weerbaar.

Meer energie en minder verzuim

Investeren in de mentale weerbaarheid van uw werknemers levert u veel op. Want veerkrachtige medewerkers beschikken over meer energie en positieve emotie en verzuimen minder. Ook zijn ze in de regel meer bevlogen en betrokken bij hun werk.

Tips voor de werkgever

De mentale weerbaarheid van uw werknemers vergroten? Daar heeft u als werkgever een sleutelrol in. Wij helpen u op weg met deze 4 tips.

1. Geef als werkgever het goede voorbeeld

Voldoende rust en ontspanning en regie op eigen werk maken medewerkers mentaal weerbaar. Laat als werkgever zien dat afstand nemen na het werk goed is en dat u ook niet alles kunt controleren en zaken delegeert.

2. Creëer een sociaal veilige werkomgeving

Een sociaal veilige omgeving waar werknemers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken en waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag heeft een positief effect op de mentale weerbaarheid van medewerkers.

3. Werk aan een lerende organisatie

Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en ontplooien bouwen meer veerkracht op. Zorg er daarom voor dat uw werknemers elkaar stimuleren in hun groei, elkaar steunen bij fouten en elkaar complimenteren bij successen.

4. Geef uw werknemers autonomie en regelmogelijkheden

Medewerkers die hun werk zelf in kunnen richten en op hun eigen tempo hun werk kunnen doen zijn mentaal weerbaarder. Stuur als werkgever daarom op resultaat en minder op proces en inhoud.

Tips voor de werknemer

Als medewerker kunt u op een laagdrempelige manier aan de slag om veerkrachtiger te worden. Maak daarbij slim gebruik van onze 6 tips. En tip 11 van Thomas voor de werkgever en werknemer.

5. Stel uzelf doelen

Doelen helpen u richting te geven in uw leven. Door doelen te behalen krijgt u energie en voelt u zich waardevol. Zo werkt u aan uw mentale weerbaarheid. Daarbij geldt: grote doelen geven u richting, kleine doelen helpen u stap voor stap de grote doelen te halen. Wilt u bijvoorbeeld twintig kilo afvallen? Stel dan steeds doelen van vijf kilo.

6. Zorg voor een hoog energieniveau

Voldoende energie hebben zorgt ervoor dat u zich mentaal weerbaar voelt. Doe daarom regelmatig dingen die u energie geven: ga naar buiten, sport wekelijks en eet gezond.

7. Zet uzelf regelmatig op de eerste plek

Tijd voor uzelf is belangrijk om rust in uw hoofd te houden. Plan daarom activiteiten die u plezier geven: een film kijken of een sauna bezoeken. Zo laadt u uw batterij weer op en voelt u zich mentaal weerbaar.

8. Denk positief

Sterke gedachten helpen u mentaal weerbaar te maken. Train daarom positief te denken. Bijvoorbeeld door te mediteren of aan mindfulness te doen. En gaat er iets fout? Bedenk dan wat er wel goed is gegaan. Want door positief naar het leven te kijken ervaart u minder stress.

9. Geniet van de kleine dingen

De zon op uw gezicht, een knuffel van uw kind. Ervaar de kleine dingen uw leven bewust en geniet er volop van. Dan ontdekt u dat alledaagse positieve dingen uw mentale weerbaarheid positief kunnen beïnvloeden. Hulp nodig? Bedenk voor het slapen gaan drie zaken waar u die dag dankbaar voor was.

10. Begin en eindig de dag met reflectie

Creëer positieve energie en begin de dag door na te denken waar u zin in heeft en wat uitdagend is. Maak de cirkel rond en sluit de dag af door na te denken waar goed ging en wat beter kon. Zo werkt u de hele dag aan uw mentale weerbaarheid.

Bron: ArboNed 

11. Maak een paar keer per week een boswandeling van minstens 45 minuten en doe dat ook eens een keer in de middagpauze met elkaar. 

De natuur werkt ontspannend en stimuleert het creatieve brein.  

Wandelogie ...